पाचाै‌ नगर परिषद् २०७३।०९।२४ मा माननीय स्थानीय विकास राज्यमन्त्री श्रीप्रसाद जवेगुज्यूबाट उद्घाटन गरीदै