FAQs Complain Problems

मन्थली नगरपालिकाकेा प्रथम नगर सभामा आ. व‍. २०७४।०७५ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै नगर प्रमुख श्री रमेश कुमार बस्नेत