FAQs Complain Problems

मन्थली नगरपालिकालाई खुला दिसामुक्त नगरपालिका घोषणा पश्चात कार्यक्रमको समापन गर्दै नगर प्रमुख श्री रमेश कुमार बस्नेत