अति राम्रो
16% (6 votes)
राम्रो
27% (10 votes)
नराम्रो
16% (6 votes)
सुधार गर्नुपर्ने
32% (12 votes)
ठीकै
8% (3 votes)
Total votes: 37

तपाईंलाई नगरपालिकाको वेबसाइट कस्तो लाग्यो?