अति राम्रो
19% (5 votes)
राम्रो
19% (5 votes)
नराम्रो
15% (4 votes)
सुधार गर्नुपर्ने
41% (11 votes)
ठीकै
7% (2 votes)
Total votes: 27

तपाईंलाई नगरपालिकाको वेबसाइट कस्तो लाग्यो?