अति राम्रो
36% (4 votes)
राम्रो
18% (2 votes)
नराम्रो
9% (1 vote)
सुधार गर्नुपर्ने
18% (2 votes)
ठीकै
18% (2 votes)
Total votes: 11

तपाईंलाई नगरपालिकाको वेबसाइट कस्तो लाग्यो?