FAQs Complain Problems

तपाईंलाई नगरपालिकाको वेबसाइट कस्तो लाग्यो?

अति राम्रो
16% (7 votes)
राम्रो
28% (12 votes)
नराम्रो
14% (6 votes)
सुधार गर्नुपर्ने
30% (13 votes)
ठीकै
12% (5 votes)
Total votes: 43