अति राम्रो
19% (6 votes)
राम्रो
19% (6 votes)
नराम्रो
16% (5 votes)
सुधार गर्नुपर्ने
35% (11 votes)
ठीकै
10% (3 votes)
Total votes: 31

तपाईंलाई नगरपालिकाको वेबसाइट कस्तो लाग्यो?