राम्रो कार्य
58% (15 votes)
ठीक्कै
42% (11 votes)
Total votes: 26

नगरपालिका विकासको लागि एकिकृत सम्पत्ति कर लगाउनुलाई तपाई के भन्नु हुन्छ ?