राम्रो कार्य
80% (4 votes)
ठीक्कै
20% (1 vote)
Total votes: 5

नगरपालिका विकासको लागि एकिकृत सम्पत्ति कर लगाउनुलाई तपाई के भन्नु हुन्छ ?