राम्रो कार्य
59% (16 votes)
ठीक्कै
41% (11 votes)
Total votes: 27

नगरपालिका विकासको लागि एकिकृत सम्पत्ति कर लगाउनुलाई तपाई के भन्नु हुन्छ ?