राम्रो कार्य
67% (12 votes)
ठीक्कै
33% (6 votes)
Total votes: 18

नगरपालिका विकासको लागि एकिकृत सम्पत्ति कर लगाउनुलाई तपाई के भन्नु हुन्छ ?