राम्रो कार्य
65% (15 votes)
ठीक्कै
35% (8 votes)
Total votes: 23

नगरपालिका विकासको लागि एकिकृत सम्पत्ति कर लगाउनुलाई तपाई के भन्नु हुन्छ ?