FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

कार्यक्रम संयोजक पदको लिखित एवं अन्तर्वार्ता परीक्षा संचालन सम्बन्धी सूचना।

विद्यालय विकास प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धमा।

नवप्रवर्तनमा आधारित स्थानीय आर्थिक विकास कार्यक्रमको लागि प्रस्तावपत्र/आवेदन पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना।

नवप्रवर्तनमा आधारित स्थानीय आर्थिक विकास कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०८०।

आ.व. ०८०/८१ को दोस्रो त्रैमासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीहरुको विवरण। (वडा नं १ देखि वडा नं १४ सम्म)

प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षा (Initial Environmental Examination-IEE) को प्रस्ताव आव्हानको सूचना।

नदीजन्य कच्चा पदार्थ बिक्री शुल्क संकलनका लागि बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना।

Pages

मन्थली नगरपालिकाको वृतचित्र