FAQs Complain Problems

समाचार

सूचना तथा समाचार

रोजगार प्रबर्धन कार्यक्रमका लागि जनशक्ति आवश्यकता सम्बन्धी सूचना ।

साना व्यवसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र (पकेट) स्थापना कार्यक्रम माग गर्ने सम्बन्धी सुचना ।

मन्थली नगरपालिकाद्वारा संचालित अल्पकालिन सेवा केन्द्र (सेफ हाउस) मार्फत प्रदान भएका सेवाहरुको संक्षिप्त विवरण ।

संक्षिप्त सूचिमा नाम प्रकाशित भएका उम्मेदवारहरुको प्रयोगात्मक र अन्तर्वाता परिक्षा संचालन सम्बन्धी सूचना (स्वास्थ्यकर्मी ,सामी परियोजनाका समाजिक परिचालक र रिटर्नी स्वयंसेवक) ।

सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन,२०६४ को दफा ५ (३) र सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावली, २०६५ को नियम ३ बमोजिम २०७७ साल श्रावण १ देखि पौष मसान्तसम्म (अर्धवार्षिक) अध्यावधिक विवरण ।

आ.ब २०७७-७८ को २०७७ साल माघ महिना सम्मको चालु तथा पूजीगत खर्चको संक्षिप्त विवरण

आ.ब. २०७७/७८ को २०७७ साल माघ महिना सम्मको पूँजीगत खर्च

Pages