FAQs Complain Problems

आ.व ०७७/०७८ को दोस्रो चौमासिक देखि सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण बैकिङ्ग प्रणाली मार्फत गर्ने प्रयोजनका लागि मन्थली नगरपालिका र बैङ्कहरुसंगको सम्झौता ।

मन्थली नगरपालिकाको वृतचित्र