FAQs Complain Problems

समाचार

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षा (Initial Environmental Examination-IEE) को प्रस्ताव आव्हानको सूचना।

नदीजन्य कच्चा पदार्थ बिक्री शुल्क संकलनका लागि बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना।

सिलबन्दी बोलपत्र आव्हानको सूचना।

पशुपन्छीहरुको औषधी, खोप र सामाग्रीहरु खरिद सम्बन्धी शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना।

Pages