Supporting Documents: 

खुल्ला दिसामुक्त नगरपालिका घोषणा गर्ने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सुचना