Supporting Documents: 

पाचाै‌ नगर परिषद् २०७३।०९।२४ गतेकाे निर्णयहरु सार्वजनिक विवरण