Supporting Documents: 

पाचाै‌ नगर परिषद् २०७३।०९।२४ गते अाइतवारबाट स‌शाेधित याेजनाहरु अा‍.ब.२०७३।०७४