Supporting Documents: 

पाचाै‌ नगर परिषद् २०७३।०९।२४ गते पारित अनुमानित अा.ब.२०७४।७५ काे याेजनाहरु