Supporting Documents: 

सार्वजनिक स्थलमा राखिएको निर्माण सामाग्री हटाउने सूचना