Supporting Documents: 

भुकम्प पिडितकाे लागि अावास प्रथम किस्ता प्राप्त विवरणहर