FAQs Complain Problems

समाचार

सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) र सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावली, २०६५ को नियम ३ बमोजिम सार्वजनिक गरिएको २०७७ साल माघ १ देखि चैत्र मसान्तसम्म (त्रैमासिक) अध्यावधिक विवरण ।