FAQs Complain Problems

सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा ५ (३) र सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावली, २०६४ को नियम ३ बमोजिम २०८० साल कार्तिक १ गते देखि २०८० साल पौष मसान्तसम्मको प्रगति विवरण।

मन्थली नगरपालिकाको वृतचित्र