FAQs Complain Problems

समाचार

लिखित परिक्षाको नतिजा सम्बन्धी सूचना

मिति २०७२-१०-२५ र २६ गते संचालन भएको लिखित परिक्षाको नतिजा सार्वजनिक भ‍एको छ।सफल हुनुभएको उमेदवारहरुलाई हार्दिक बधाई।