FAQs Complain Problems

समाचार

सूचना तथा समाचार

एकल महिला सशक्तिकरणको क्षेत्रमा कार्य गर्ने संस्था/एकल महिला समूहलाई प्रस्ताव पत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना ।

पशु सेवा तर्फको अनुदान सम्बन्धी म्याद थप गरिएको सूचना ।

सहायक कम्प्यूटर अपरेटर पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ।

पशु सेवाको अनुदानका लागि प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

Pages